Vi kan det med anlæg og have

Vi er et familiedrevet firma og beskæftiger 8-10 mand.

​Vi har siden 1997 drevet anlægsgartnervirksomhed i odder.

​Vi arbejder hovedsageligt i Århus-Skanderborg-Horsens området, men også meget i vores nærområde: Odder.

Vi udfører alle slags anlægsgartneropgaver for private, kommuner, boligforeninger og virksomheder i del- eller totalentrepriser, efter tilbud og på timebasis. Desuden har vi en del vedligeholdelse for samme kundegruppe.

Vi lægger vægt på at have kvalificerede og uddannede medarbejdere, der sammen med de nødvendige hjælpemidler og maskiner sikrer, at vi kan udføre et godt fagligt, effektivt og pris-fornuftigt arbejde. Vi samarbejder med en autoriseret kloakmester og landskabsarkitekter .

Den daglige drift varetages af Oli Thorgeirsson 40 94 37 22, med ansvar for anlægsopgaverne og Bodil Vestergaard 22 49 24 60, som står for vedligeholdelsesopgaverne.